Dorsz atlantycki – Gadus morhua

Dorsz atlantycki (łac. Gadus morhua, nazwa zwyczajowa: dorsz, wątłusz) to drapieżna ryba morska i największy przedstawiciel rodziny dorszowatych. Występuje w północnej części Oceanu Atlantyckiego oraz w morzach północnej Europy.

 

Patroszony:
1000+ gr
Tusza
800gr +
Filet
200-400gr
400+ gr
Polędwica
300+ gr