Graniec Koralowy – Cephalopholis argus

Gatunek stale przebywający w rejonach raf koralowych do głębokości 40 metrów, jednak najczęściej przebywa w płytszych rejonach wód do 10 metrów. Zamieszkuje Ocean Indo – Pacyficzny od Morza Czerwonego Do Republiki Południowej Afryki, na wschodzie w wodach Francuskiej Polinezji oraz wysp Pitcain.