Homar Europejski – Homarus gammarus

Homar europejski zamieszkuje skalne dna, gdzie łatwo może znaleźć schronienie. Rzadko występuje na głębokościach większych niż 50 m p.p.m., ale może również mieszkać w strefie pływów, od jej granicy aż do głębokości 150 m, w piaskowym lub żwirowym podłożu.

 

400 / 600 gr
600 / 800 gr
800 / 1200 gr
1200 + gr