Karp – Cyprinus carpio

Karp to duża, słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Jako gatunek, powstał na drodze naturalnej poliploidyzacji na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu w okolicach Morza Kaspijskiego i wschodniej Anatolii. Obecnie na wolności występuje praktycznie w całej Europie, Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce.