Płaszczka – Raja clavata

Gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rajowatych (Rajidae). Wschodni Atlantyk od północnej Norwegii i południowej Islandii do południowej Afryki oraz Morze Śródziemne i Morze Czarne. Występuje na piaszczystym lub mulistym dnie, zwykle na głębokości od 20 do 60 m, ale spotykana jest także na głębokościach większych do 500 m.