Sandacz – Sander lucioperca

Sandacz pospolity zamieszkuje żyzne jeziora i duże mętne rzeki o spokojnym nurcie. Ponadto spotykany jest w wodach słonawych przybrzeżnych jezior i ujść rzek. Występuje na terenie niemal całej Europy. Na południu kontynentu jego zasięg jest nieciągły i w wielu miejscach ryba ta nie jest spotykana. Na Wyspach Brytyjskich sandacz pospolity spotykany jest jedynie w rzekach na południowym zachodzie. Na półwyspie Skandynawskim występuje w rzekach mających ujście do Bałtyku. Ponadto zamieszkuje nizinne rzeki zachodniej Azji i Bliski Wschód. Długość ciała jaką maksymalnie może osiągnąć wynosi 130 cm, a masa ciała dochodzi do 20 kg.