Sardynka – Sardina pilchardus

Rak szlachetny pierwotnie był pospolity na obszarze całej Europy północnej, środkowej i zachodniej. Obecnie na wielu stanowiskach rak ten wyginął, lub jest nieliczny. Introdukowany był do Włoch, Wielkiej Brytanii, a nawet północno-zachodniej Afryki.

5/10 szt. na Kg-gr 100+
0/15 szt. na Kg-gr 70/100
15/20 szt. na Kg-gr 50/70
20/30 szt. na Kg-gr 35/50
30/40 szt. na Kg-gr 28/35