Śledź atlantycki – Clupea harengus

Śledź atlantycki zasiedla północną część Atlantyku, od Oceanu Arktycznego do kanału La Manche. W Bałtyku występuje tak zwany śledź bałtycki, będący w rzeczywistości jednym z podgatunków śledzia atlantyckiego (C. h. membras). Śledź atlantycki żyje w dużych ławicach w dobrze natlenionych, chłodnych wodach Atlantyku. Osiąga przeważnie do 30 cm długości (maksymalnie 45 cm), chociaż śledź bałtycki nie przekracza 24 cm.