Spider crab – Maja squinado

Zamieszkuje wody japońskie, głównie na wschodzie wysp Konshu i Kyushu. Spotykany bywa w pobliżu Półwyspu Koreańskiego i Chin. Sporadycznie bywa spotykany dalej na południe aż w pobliżu Tajwanu. jest szczególnie dużym krabem; rozpiętość jego odnóży osiąga ponad 3 metry (długość głowotułowia około 40 centymetrów) i waży około 20 kilogramów

400/600 gr
600/800 gr
800 + gr