Labraks (Okoń morski, Seabass)
Nagład
Ombrina (Kulbin, Umbryna)
Sardynka
Sardela
Sola Dover
Śledź
Troć wędrowna
Tuńczyk
Turbot